copyright på alla mina bilder.

24 mars 2017

Mohare på barmark..

Fick se en nästintill vit hare härom dagen ute i skogen, 
fast den va så ljus var det rena turen att jag fick syn på 
den, där i sin lega under den avbrutna grantoppen.Några älgar fanns det också där i skogen.